Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wpłynęło ponad 90 propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Data:

 

W pierwszej, otwartej procedurze zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych wpłynęło ponad 90 propozycji organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i ośrodków naukowo – badawczych. Zgłoszone tematy, spośród których zostaną wybrane 3 - 4 do realizacji w 2014 i 2015 r., dostepne są poniżej. Zgodnie z założeniami procedury zostały one przekazane ekspertom do zaopiniowania. Informacja o wynikach prac ekspertów zostanie opublikowana 10 marca 2014 r. na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, a także przekazana bezpośrednio autorom propozycji badań.
 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk