Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Polska Karta Różnorodności ma nowych sygnatariuszy

Data:

"Polska Karta Różnorodności – rok doświadczeń, rok wyzwań" to temat seminarium, które zostało zorganizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przedstawiciele administracji publicznej, biznesu, a także trzeciego sektora przedstawili swoje doświadczenia związane z tematem różnorodności w miejscu pracy oraz wyzwania jakie przed nimi stoją. Konferencja zakończyła się uroczystym podpisaniem Karty Różnorodności przez kolejne organizacje.

 

 

 Informacja prasowa – 14 lutego 2013 r.

Zaproszenie na seminarium - 14 lutego 2013 r.

 Informacja o seminarium - 14 lutego 2013 r.

Nagranie z debaty

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk