Podziękowania dla RPO Adama Bodnara od Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu

Data:

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu działając na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów  postanowiła wyrazić najwyższy szacunek i podziękowanie dla Profesora Adama Bodnara za jego pracę na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich przypadających na szczególny okres zamachu na fundamentalne wartości konstytucyjne oraz czas pandemii.

Jednocześnie Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań władz zmierzających do odsunięcia go od pełnienia obowiązków, przed wyborem jego następcy. Powyższe działania należy ocenić jako sprzeczne z prawem oraz ugruntowaną tradycją w demokratycznym państwie prawa.

Należy podkreślić, że usunięcie Profesora Adama Bodnara ze stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich oraz brak wyłonienia osoby piastującej to stanowisko, pozbawi jednostkę prawa do fundamentalnej ochrony jej podstawowych praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji RP, m.in. dotyczących ograniczeń praw wolności w związku z wprowadzonymi zakazami i nakazami po ogłoszeniu stanu epidemii, interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy Policję wobec uczestników protestów i zgromadzeń publicznych odbywających się w stanie epidemii, naruszeń prawa do sądu niezawisłego niezależnego w rozumieniu art. 45 Konstytucji RP.

List w załączeniu

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-06-18 10:39:18
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-06-18 10:39:41
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk