Uchwała Izby Adwokackiej w Warszawie w sprawie RPO

Data:

UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 29 MAJA 2021 ROKU

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie podziela niepokój Prezydencji Federacji Adwokatur Europejskich (FBE) w związku z orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2021 r. (sygn. akt K 20/20), którego skutkiem może być faktyczne odebranie obywatelom demokratycznego kraju, będącego członkiem Unii Europejskiej, prawa do ubiegania się o ochronę ich podstawowych praw i wolności przez niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich, w przypadku, gdy takie prawa są zagrożone przez władze rządowe.

Jednocześnie Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie składa na ręce prof. Uniwersytetu SWPS dra hab. Adama Bodnara wyrazy uznania za jego pracę w ostatnich pięciu latach. Jako adwokaci wielokrotnie obserwowaliśmy szereg działań podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, które miały na celu obronę obywateli przed skutkami naruszania ich praw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do osób zatrzymywanych i pozbawionych wolności bez wystarczających podstaw faktycznych i prawnych.

Ogrom pracy wykonanej przez pana prof. Uniwersytetu SWPS dra hab. Adama Bodnara i jego zespół zasługuje na ogromne uznanie. Adwokatura warszawska ma nadzieję, że praca ta będzie w najbliższych latach kontynuowana przez niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich, odważnie występującego w obronie praw obywatelskich – także, gdy będzie wymagało to przeciwstawienia się władzy wykonawczej.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-05-31 09:41:43
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-06-18 10:39:18
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk