Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje

Data:

Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje

Post-Accession Migration of Poles: Background, Reasons and Consequences

Warszawa, październik 2010 r.

https://www.rpo.gov.pl/pliki/12900036790.pdf

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk