Piąte posiedzenie Zespołu Ekspertów do spraw Alimentów.

Data:
,

Z ramienia Rzecznika Praw Obywatelskich w spotkaniu uczestniczyła: Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek, dr Ewa Dawidziuk – Dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar i koordynatorka Zespołu do spraw Alimentów z ramienia RPO, Marcin Mrowicki - główny specjalista w  Zespole Prawa Karnego oraz Michał Kubalski – główny specjalista w Zespole Prawa Cywilnego.

Posiedzenie Zespołu prowadziła sędzia Agnieszka Rękas – główny konsultant ds. prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek zrelacjonowała aktywność obu Rzeczników w przedmiocie problemu niealimentacji w 2016 r. Dzięki 5 spotkaniom Zespołu udało się przygotować blisko 30 wystąpień generalnych, nadal jednak nie rozwiązanym problemem pozostaje np. zagadnienie bardzo niskiego progu uprawniającego do pomocy z Funduszu Alimentacyjnego.

Przedstawicielka Biura RPD przedstawiła sprawozdanie z działań Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka prowadzonych na podstawie prac Zespołu w okresie od 7 września do 16 listopada 2016 r. zaś sędzia Agnieszka Rękas omówiła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny w zakresie art. 209 k.k. Szczegółowo tą ostatnią kwestię przedstawił także prof. Jacek Kosonoga.

Pan mec. Marcin Mrowicki omówił wyniki kwerendy wyroków wydanych na podstawie art. 209 k.k. (przestępstwo niealientacji), z których wynika znaczna rozbieżność w interpretacji przez sądy art. 209 k.k. W tym zakresie w Biurze RPO zostanie przygotowane pytanie prawne do Sądu Najwyższego.

Przedstawicielki Stowarzyszenia Dla Naszych Dzieci poinformowały także o podejmowanych przez siebie działaniach w zakresie Funduszu Alimentacyjnego i kampanii społecznej dot. alimentów. Pan Robert Damski odniósł się do odpowiedzi w przedmiocie RUDEJ.

W kontekście odpowiedzi, jakie do tej pory wpłynęły do obu Rzeczników, zaplanowano dalsze działania. Problematyczna nadal pozostaje kwestia kampanii społecznej, która jest bardzo ważna i powinna zostać poprowadzona na skalę ogólnokrajową, prowadząc do zmiany sposobu myślenia – przekaz że alimenty trzeba płacić, że ich nie płacenie to przemoc ekonomiczna, powinno wybrzmieć. Równie ważna jest kampania społeczna wśród pracodawców.

Szóste posiedzenie Zespołu do spraw Alimentów odbędzie się na początku 2017 r. w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Wykonywania Kar
Data publikacji: 2016-09-08 13:16:50
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk