Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium naukowe z okazji obchodów Światowego Dnia Wyborów pod Patronatem Honorowym RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym seminarium naukowe pt. „Czym są dzisiaj demokratyczne wybory?” organizowane z okazji obchodów Światowego Dnia Wyborów przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego Elektor na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

 Wydarzenie odbędzie się online 4 lutego 2021 r.

W ramach projektu zaplanowane zostało seminarium naukowe złożone z wypowiedzi ekspertów reprezentujących różne ośrodki naukowe, praktyków wyborów, będących przedstawicielami organów wyborczych, organizacji międzynarodowych obserwujących wybory oraz innych organów, urzędów i instytucji, a także wystąpień studentów, którzy będą mieli okazję przedstawić swój punkt widzenia dotyczący tytułowego zagadnienia. Uczestnicy debaty będą zastanawiali się czym - w kontekście kryzysu demokracji i pandemii COVID-19 - są dzisiaj demokratyczne wybory?

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk