Biuletyn Informacji Publicznej RPO

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji pod Patronatem Honorowym RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym VIII edycję konkursu Mistrzowie Mediacji organizowanego przez ELSA.

Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji jest przedsięwzięciem organizowanym przez ELSA Poland przy wsparciu Centrum Szkoleń Prawnych. Celem Konkursu jest rozpowszechnienie idei mediacji jako formy polubownego rozwiązywania sporów, która pozwala wypracować satysfakcjonujące rozwiązania dla wszystkich stron konfliktu.

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce oraz absolwenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, którzy przystąpili do egzaminu magisterskiego nie wcześniej niż 2 lata przed finałem Konkursu, zgłaszający swój udział jako drużyna licząca od 3 do 5 osób.

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik