Biuletyn Informacji Publicznej RPO

II edycja Akademii Praw Człowieka ELSA pod Patronatem Honorowym RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO II edycję Akademii Praw Człowieka organizowaną przez ELSA Katowice w dniach 22, 24 i 26 marca 2021.

ELSA Katowice jest jedną z 15 Grup Lokalnych ELSA - stowarzyszenia skupiającego studentów prawa. Ma na celu rozwój edukacji prawniczej, wspieranie wzajemnego zrozumienia i pobudzanie społecznej odpowiedzialności wśród studentów prawa i młodych prawników.

Podstawowym celem wydarzenia jest budowanie wśród społeczeństwa świadomości na temat przysługującym obywatelom niezbywalnych praw człowieka i wolności obywatelskich oraz ich promocja w środowisku publicznym. Organizatorzy zamierzają przybliżyć uczestnikom zagadnienia związane z prawami człowieka, które przysługują każdemu człowiekowi oraz skupić się na godności ludzkiej w myśl wizji sprawiedliwego świata, w którym właśnie godność i różnorodność są szanowane.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik