Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucja ubezwłasnowolnienia w prawie cywilnym - forma pomocy czy wykluczenie?" pod Patronatem Honorowym RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął decyzję o objęciu Honorowym Patronatem RPO Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Instytucja ubezwłasnowolnienia w prawie cywilnym - forma pomocy czy wykluczenie?", która odbędzie się 14 maja 2021. Spotkanie naukowe organizuje Koło Nauk Cywilistycznych Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku.

Wydarzenie naukowe poświęcone jest dyskusji na temat instytucji ubezwłasnowolnienia w prawie cywilnym, sytuacji osób ubezwłasnowolnionych w Polsce i na świecie oraz konieczności stworzenia warunków równych szans dla osób niemogących samodzielnie uczestniczyć w obrocie prawnym.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik