Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Oświadczenie Komisarza Praw Człowieka Rady Europy ws. projektu ustawy o uzgodnieniu płci

Data:

Pilnie śledziłem prace nad polską ustawą o uzgodnieniu płci. W 2013 r. zachęcałem polskie władze do dostosowania polskiego ustawodawstwa w zakresie prawnego uznania osób transseksualnych do standardów europejskich. Obecny projekt ustawy, znajdujący się w parlamencie, spełnia te wymagania i ustanowiłby przejrzyste oraz łatwo dostępne procedury uznania płci. Namawiam polski parlament do przyjęcia ustawy o uzgodnieniu płci. Osoby transseksualne mają prawo do ludzkiej godności i samostanowienia.

Nils Muižnieks, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy

 

za: https://www.facebook.com/Council-of-Europe-Commissioner-for-Human-Rights-118705514972034/timeline/

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP