Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Opinia do projektu rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (...) [projekt z dnia 10.10.2016 r.)

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2016-10-31 15:46:09
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP