Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Okrągły Stół nt. dyskryminacji intersekcjonalej w KPRM

Data:
Tagi: kalendarium

Przedstawicielka Zespołu ds. Równego Traktowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wzięła udział w zorganizowanym przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania spotkaniu okrągłego stołu poświęconego dyskryminacji intersekcjonalnej ze względu na płeć oraz narodowość, pochodzenie etniczne, religię i wyznanie, podczas którego przedstawiła informacje o wybranych działaniach Rzecznika jako niezależnego organu ds. równego traktowania [więcej].

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk