Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odpowiedź ministra sprawiedliwości w sprawie zasad kontroli osób wchodzących do sądów

Data:
Tagi: sądy

Ministerstwo Sprawiedliwości zgadza się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że trzeba uregulować zasady kontrolowanie osób wchodzących do sądów w akcie rangi ustawowej. Zmiany te – zapowiada resort - mają być wprowadzone przy okazji prac nad nową ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Wystąpienie w tej sprawie rzeczniczka praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz skierowała do Ministerstwa Sprawiedliwości jeszcze w lipcu 2015 r. Rzecznik Adam Bodnar ponowił je w lutym. Teraz odpowiedział mu wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

W wystąpieniu RPO zwracał uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach sądowych oraz zapobieganie naruszaniu zakazu wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych, w praktyce wymaga często czynności o charakterze prewencyjnym m.in. przeglądania zawartości wnoszonych na teren sądu toreb czy odzieży przez pracowników ochrony. Wprawdzie przeglądanie może być powierzone osobom innym niż funkcjonariusze policji, to jednak wymaga regulacji ustawowej z uwagi na ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności. Kwestie te nie mogą być uregulowane na przykład w regulaminach sądów, jak ma to obecnie miejsce.

W liście z 24 marca minister Warchoł zapewnił, że „Ministerstwo Sprawiedliwości przykłada ogromną wagę do zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości. Bezspornym jest, iż wszelkie działania zmierzające ku osiągnięciu w/w celu muszą być realizowane z poszanowaniem praw i wolności obywatelskich. Dlatego też, istnieje konieczność uregulowania dopuszczalności przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób wchodzących do sądów powszechnych przez pracowników ochrony, w akcie rangi ustawowej”.

Min. Warchoł przewiduje, że zagadnienie to znajdzie odzwierciedlenie w nowej ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Zastępca ministra Zbigniewa Ziobry podkreśla też, że „cieszy fakt, iż zarówno Minister Sprawiedliwości, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich zgadzają się w tym zakresie i wyrażają wolę współpracy”.
 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk