Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odpowiedź MSW na wystąpienie RPO w sprawie testów sprawnościowych dla funkcjonariuszy Policji

Data:

RPO zwróciła się do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie skarg na dyskryminację kobiet przy naborze do Policji – zarówno kobiety, jak i mężczyźni biorą udział w jednakowych testach sprawności fizycznej, nieuwzględniających różnic biologicznych pomiędzy nimi. W wystąpieniu RPO powołał szereg przykładów z innych państw Unii Europejskiej, które różnicują wymagania dot. sprawności fizycznej względem kobiet i mężczyzn. W odpowiedzi, MSW wskazało, że podobne wymagania dotyczące sprawności fizycznej uzasadnione są charakterem służby w Policji – zawód policjanta powinien być wykonywany w sposób zapewniający bezpieczeństwo obywatelom, ale i funkcjonariuszom.

 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk