Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na wystąpienie RPO i RPD w sprawie egzekucji alimentów z Włoch

Data:

Minister Sprawiedliwości pismem z 7 czerwca 2017 r. odpowiedział na wspólne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka z 3 sierpnia 2016 r. w sprawie utrudnionej egzekucji alimentów od osób przebywających na terytorium Włoch.

Jak wynika z odpowiedzi Ministra, przyznał on, że egzekucja alimentów z Włoch napotykała na istotne przeszkody i przeszkód tych świadoma była także strona włoska. Przedstawiciele polskiego MInisterstwa Sprawiedliwości od lat podejmowali regularne interwencje w tych sprawach, niestety, strona włoska wyrażała ubolewanie i przedstawiała różne trudności, na jakie napotykała egzekucja orzeczonych alimentów (trudności w ujawnieniu miejsc pobytu dłużników i źródeł ich utrzymania, zatrudnienie dłużników w tzw. szarej strefie, korupcji włoskich organów, zawieszania postępowań egzekucyjnych do czasu rozpoznania powództw o obniżenie lub uchylenie alimentów, kwestionowania ojcostwa dłużników względem ich dzieci, braki kadrowe, trudności w uzyskaniu pomocy prawnej ze strony włoskich prawników lub tłumaczy przysięgłych w sprawach o niskiej wartości sporu, potrzeba ochrony dłużników alimentacyjnych przed ponoszeniem niewspółmiernie wysokich kosztów egzekucji w stosunku do wysokości egzekwowanych świadczeń, a także obowiązujące we Włoszech przepisy prawa chroniące zarobki dłużnika do wysokości 11 000 euro rocznie od egzekucji). Jednak po ostatnich spotkaniach w kwietniu i maju 2017 r., jak podaje Minister Sprawiedliwości, udało się uzyskać od strony włoskiej informacje o kilkudziesięciu sprawach prowadzonych na podstawie wniosków wierzycieli zamieszkałych w Polsce, zaś w ostatnim czasie dała się zaobserwować zmiana podejścia strony włoskiej i poprawa współpracy. Ministerstwo Sprawiedliwości, po dokonaniu analizy odpowiedzi uzyskanych od strony włoskiej, rozważy zasadność podejmowania dalszych kroków interwencyjnych. 

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-07-06 16:52:10
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk