Od wielu lat bezskutecznie staramy się o wykupienie mieszkania po zmarłym ojcu. Czy Rzecznik może jakoś pomóc?

Data:

Rodzina pana R. od wielu lat podejmuje starania o wykupienie mieszkania po zmarłym ojcu. Lokal należy do zasobów mieszkaniowych Komendanta Wojewódzkiego Policji. Do Biura RPO we Wrocławiu wpłynęło pismo pana R. z prośbą o pomoc w trudnej sytuacji. Pełnomocnik Rzecznika zwrócił się Komendanta Policji w tej sprawie. Poprosił także o wyjaśnienia tamtejszy Urząd Gminy.

Komendant poinformował, że KWP zrzekła się prawa do lokalu zajmowanego przez pana R. i jego siostrę.

Gmina ustaliła, że siostra pana R. podpisała z gminą umowę najmu lokalu z chwilą śmierci ojca. Urząd przeprowadził też postępowanie mające na celu uregulowanie sytuacji prawnej mieszkania.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-05-09 14:31:47
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk