Koronawirus. Obywatele w kwarantannie mogli wziąć udział w wyborach. Skuteczna interwencja RPO

Data:
  • Dwie osoby, które krótko przed niedzielnymi wyborami trafiły na kwarantannę, miały problem z udziałem w nich
  • Początkowo nie mogłyby dostać pakietów wyborczych, umożliwiających głosowanie korespondencyjne
  • Powodem było błędna ocena początkowej daty kwarantanny
  • Po interwencji RPO komisarz wyborczy wydał im pakiety w piątek 26 czerwca – ostatniego możliwego dnia

W skardze do RPO obywatel wskazał, że 23 czerwca ok. godz. 16:00 otrzymał informacje o apelu Powiatowego Inspektora Sanitarnego do osób korzystających z jednego z lokali gastronomicznych w S. Obywatel ten 16 czerwca korzystał z usług lokalu, wobec czego ok. godz. 17:00 zgłosił w Sanepidzie, że mógł mieć kontakt z osobą zarażoną SARS-CoV-2. Został zatem skierowany na kwarantannę.

Następnie skontaktował się telefonicznie z komisarzem wyborczym aby poinformować, że wraz ze swą partnerką przebywają na kwarantannie, a chcą głosować korespondencyjnie. A termin uzyskania pakietów wyborczych dla osób w kwarantannie mijał właśnie 23 czerwca.

W lokalnej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego dowiedział się, że powinien zostać potraktowany jak osoba, która przebywa na kwarantannie po 23.06.2020r. i w związku z tym ma prawo wraz z partnerką zgłosić się do odpowiedniego urzędu po pakiet wyborczy. Tak tez uczynił.

24 czerwca skontaktował się ze swym Urzędem Miejskim, gdzie wniosek  przyjęto. Od pracownika PPIS w S. otrzymał zaś odpowiedź, że na decyzji będzie informacja, że kwarantanna twa od 17.06.2020r. ale decyzja jest od 23.06.2020 r. i to ta druga data świadczy o tym, od kiedy rzeczywiście trwa kwarantanna - dzięki czemu nie będzie problemu z wydaniem pakietu wyborczego.

25 czerwca skontaktowała się z nim osoba, która przyjęła wniosek o wydanie pakietu wyborczego w urzędzie miasta. Poinformowała, że nie będą mogli głosować korespondencyjnie, ponieważ zgodnie z decyzją Sanepidu przebywają na kwarantannie od 17.06.2020 r. i powinni byli zgłosić chęć udziału w wyborach korespondencyjnie do 23.06.2020 r.  (co było niemożliwe ponieważ dopiero po godzinach pracy Urzędu przyjęto  zgłoszenie w PSSI i skierowano na kwarantannę). W związku z tym obywatel ponownie wniósł o wydanie pakietów.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Komisarza Wyborczego w Płocku o podjęcie działań w celu zagwarantowania skorzystania przez obywateli z ich konstytucyjnych praw wyborczych.

Odpowiedź komisarza wyborczego

Małgorzata Marta Walisiewicz, Komisarz Wyborczy w Płocku, odpisała RPO, że po wyjaśnieniu sprawy w urzędzie miasta ustalono, że skarżący spełnia kryteria do głosowania korespondencyjnego będąc na kwarantannie.

26 czerwca o godz. 18.20 otrzymał on pakiet wyborczy do głosowania w trybie przewidzianym dla wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie. Pakiet otrzymała również jego partnerka. Obie osoby oddały pakiety wyborcze urzędnikom, którzy dostarczyli te pakiety zgodnie z przepisami.

VII.602.283.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-06-29 11:36:22
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski