Biuletyn Informacji Publicznej RPO

System wsparcia rodziny dziecka głuchego w Polsce

Data:

Publikacja zawiera nowatorskie rekomendacje dla systemu  wczesnej opieki nad rodziną dziecka głuchego w Polsce. Dziś w Polsce systemowo bada się słuch noworodków (badania przesiewowe). Nie ma jednak rozwiązań, które wspierałyby rodzinę dziecka w pierwszym etapie, kiedy stwierdzana jest dysfunkcja słuchu. Pomocą może być dla nich ta książka.

Publikacja RPO powstała w ramach prac Zespołu ds. Osób Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Autorki Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta proponują konkretne rozwiązania służące zasadniczemu przemodelowaniu systemu wczesnego wsparcia. Przedstawione są także systemy wsparcia dla rodziny dziecka głuchego aktualnie stosowane w Wielkiej Brytanii i Szwecji. 

Ważne linki:

Załączniki:

Displaying 1 - 1 of 1
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-09-02 15:52:48
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-28 16:04:31
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk