Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Notatka ze spotkania RPO z przedstawicielami organizacjami zajmującymi się ochroną praw osób biseksualnych, homoseksualnych i transseksualnych

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zorganizował spotkanie z organizacjami zajmującymi się ochroną praw osób biseksualnych, homoseksualnych i transseksualnych. W spotkaniu uczestniczyła minister Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. Środowisko osób LGBT było reprezentowane przez. Martę Abramowicz, Monikę Zimę i Grega Czarneckiego z Kampanii Przeciwko Homofobii, Tomasza Bączkowskiego z Fundacji Równości, Krzysztofa Zabłockiego ze Stowarzyszenia Lambda Warszawa oraz Stanisławę Fedorowicz-Podobińską i Annę Grodzką z Fundacji Tans-Fuzja

Notatka ze spotkania RPO z przedstawicielami organizacjami zajmującymi się ochroną praw osób biseksualnych, homoseksualnych i transseksualnych

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk