Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dlaczego Prezydent nie mianuje asesorów sądowych? Pytanie RPO w imieniu 97 absolwentów KSSiP

Data:

Absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie poskarżył się Rzecznikowi na wstrzymanie przez Prezydenta nominacji absolwentów Szkoły na stanowisko asesora sądowego.

16 lutego 2021 r. Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi wniosku o go na stanowisko asesora sądowego. Prawomocna uchwala trafiła do Kancelarii Prezydenta w połowie marca. Od tamtej pory autor skargi wraz z 96 osobami czeka na wyznaczenie terminu nominacji.

To dla nich wszystkich bardzo poważny problem: nie mają już prawa do stypendium, a wynagrodzenia dostać nie mogą. Dlatego RPO prosi szefową Kancelarii Prezydenta RP Grażynę Ignaczak-Bandych o wyjaśnienia.

Odpowiedź prezydenckiego ministra Andrzeja Dery (aktualizacja 25 maja 2021 r.)

W związku z pismem Pana Rzecznika, uprzejmie informuję, że Prezydent RP postanowieniami z dnia 6 maja br. mianował do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w sądzie rejonowym 97 osób. W dniu 13 maja br. Pan Prezydent wręczył akty nominacyjne - asesorzy złożyli wobec Prezydenta RP indywidualne ślubowania. Informacja o wręczeniu nominacji asesorskich znajduje się na stronie www.prezydent.pl. Ponadto, uprzejmie informuję, że wnioski Krajowej Rady Sądownictwa w zaltresie mianowania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w sądzie rejonowym nie były wstrzymane i rozpoznane zostały zgodnie z obowiązującą w Kancelarii Prezydenta RP procedurą.

Sprawy w zakresie mianowania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego wymagają m.in. kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów.

Pragnę również zauważyć, że przedmiotowe wnioski wpłynęły do Kancelarii Prezydenta RP w trzech grupach — ostatnia z grup 16 kwietnia 2021 r. Kancelaria Prezydenta RP dołożyła wszelkich starań, żeby procedura nominacyjna trwała jak najkrócej i aby spotkania podczas któr)'^ch wręczone zostały nominacje asesorskie odbyły się zgodnie z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa i ogramczeniami związanymi z przeciwdziałaniem skutkom CO^^D-19.

VII.510.25.2021

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski