Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nielegalne składowiska odpadów w Brzegu i Pogorzeli zlikwidowane – informuje zastępca Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich poruszony doniesieniami związanymi z zagrożeniem, jakie dla mieszkańców niosły odkryte na początku roku nielegalne składowiska odpadów, wystąpił do organów Prokuratury o przedstawienie informacji o podjętych przez nie działaniach.

W odpowiedzi, zastępca Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu poinformował RPO, że nielegalne składowiska odpadów zostały zlikwidowane przez władze samorządowe, zaś Prokuratura prowadzi wszelkie czynności zmierzające do wykrycia sprawców przestępstwa i pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk