Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nie ma zgody na tortury. Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. W tej szczególnej chwili Rzecznik Praw Obywatelskich składa wszystkim osobom poszkodowanym i cierpiącym z powodu tortur wyrazy głębokiego współczucia i solidarności.

Jednocześnie Rzecznik, wykonujący w Polsce funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT), wyraża stanowczy sprzeciw wobec wciąż występujących w naszym kraju, ale również w bardzo wielu miejscach na świecie,  aktów tortur i przemocy.

Ból fizyczny, którego doświadcza ofiara tortur, to dopiero początek koszmaru. U wielu osób powstają psychiczne blizny, z którymi muszą radzić sobie przez lata. Powszechnym następstwem tortur są zaburzenia wynikające ze stresu pourazowego (PTSD), które powodują niekończące się rozpamiętywanie krzywd, depresję i bezsenność. Ludzie, którzy kiedyś cieszyli się życiem, tracą z dnia na dzień radość i sens dalszego istnienia.

Dlatego musimy raz jeszcze głośno i zdecydowanie powtórzyć: zakaz stosowania tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania ma charakter bezwzględny, nie ma możliwości jego zawieszenia czy wyłączenia, nie usprawiedliwia tego żadna okoliczność. 

Rzecznik apeluje po raz kolejny do polskich władz, by spojrzały na problem tortur jako problem uniwersalny, ale również jako na realny problem występujący w naszym kraju. Nie możemy wciąż udawać, że najbardziej drastyczne naruszenia praw człowieka, jakie stanowią tortury, nas nie dotyczą. Bo że tak nie jest, świadczy dobitnie wiele spraw, które są badane w Biurze RPO.

Niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych, które wzmocnią i uczynią bardziej efektywnym krajowy system ochrony przed torturami. Niestety, pomimo wielu wystąpień do szefów resortów Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również do Premiera RP, widoczny jest brak jest woli wprowadzenia zmian w tym zakresie.

Rzecznik podkreśla, że każda ze spraw dotyczących tortur związana jest z ludzką tragedią. Ofiarami są nie tylko bezpośrednio pokrzywdzeni, ale i ich rodziny, bliscy, znajomi. Ofiarą w pewnym sensie jest także polskie państwo, które w ten sposób traci wiarygodność i zaufanie. Dlatego tak ważne jest, aby korzystając z tej szczególnej chwili, kiedy obchodzimy Międzynarodowym Dniu Pomocy Ofiarom Tortur, raz jeszcze spróbować poruszyć w tej sprawie sumienie osób sprawujących w Polsce władzę.  Abyśmy wspólnie uczynili nasz kraj wolnym od tortur.

Nie bądźmy obojętni, gdy cierpią ludzie – reagujmy! – apeluje RPO.

(Pełne stanowisko RPO, wraz z przykładami spraw, poniżej w załączniku)

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski