Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nabór kandydatów do Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa do 15 października 2023 r.

Data:
Tagi: kalendarium

Nabór kandydatów do Nagrody RPO dla zaangażowanych w ochronę praw osób z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Rusza kolejna edycja naboru kandydatów do Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa, której celem jest wparcie i promocja osób oraz organizacji zaangażowanych w działania służące równemu traktowaniu osób z niepełnosprawnościami i poszanowaniu gwarantowanych im praw. Tym samym Rzecznik Praw Obywatelskich, który zgodnie Konstytucją RP stoi na straży praw i wolności wszystkich obywateli, pragnie wyrazić solidarność ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, włączając się w działania na ich rzecz. 

Nagroda została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dla upamiętnienia zmarłego w 2015 roku pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu dr. Macieja Lisa, który czynnie wspierał stowarzyszenia i organizacje społeczne powołane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i ubogich.

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą: członkowie Kapituły nagrody, organizacje pożytku publicznego, uczelnie wyższe oraz inne osoby współpracujące lub korzystające z programów i ofert organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą e-mailową pod adresem: nagroda.macieja.lisa@brpo.gov.pl do 15 października 2023 r.

Zgłoszenia powinny zawierać:

  • wypełniony formularz dostępny pod adresem: https://forms.office.com/e/AFnJdJGZAW
  • ewentualne opinie innych podmiotów lub inne dokumenty potwierdzające działalność osoby/organizacji/instytucji zgłaszanej do nagrody

Dokumenty muszą spełniać wymogi dostępności cyfrowej.

Nagroda ma charakter pieniężny i wynosi 10 tys. złotych brutto, a jej fundatorem jest Rzecznik Praw Obywatelskich. O jej przyznaniu zdecyduje kapituła, w skład której wchodzą: Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciel Rodziny Macieja Lisa, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezydent Miasta Wrocławia, Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz dotychczasowi laureaci Nagrody.

W poprzednich latach laureatami Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. doktora Macieja Lisa zostali: Sławomir Piechota (2015), Lidia Lempart (2016), prof. Marek Wysocki (2017), Piotr Pawłowski (pośmiertnie) i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja (2018), Adam Komar (2019), Hanna Pasterny, Monika Zima-Parjaszewska (2021) oraz Krzysztof Kurowski (2022). W 2020 r. Kapituła przyznała także Nagrodę Specjalną, którą uhonorowała śp. Bartłomieja Skrzyńskiego.

Wyróżnienie zostanie wręczone przez Rzecznika Praw Obywatelskich w obecności członków kapituły we Wrocławiu w listopadzie 2023 r.

Patron Nagrody

Dr Maciej Lis – Pełnomocnik Terenowy RPO we Wrocławiu w latach 2004 - 2015, doktor nauk prawnych. Fundator Fundacji Św. Jadwigi Partnerstwa Międzynarodowego Wrocław-Dortmund, członek Rady Diakonii w RP, członek Rady Programowej Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji i in. Działał na rzecz powołania domów opieki oraz stacji socjalnych i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących. Współtworzył Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu – obecnie Ewangelickie Centrum Diakonii. Był również współorganizatorem Ośrodka Inicjatyw Obywatelskich we Wrocławiu i Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik