Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odpowiedź MNiSzW w sprawie próby ocenzurowania artykułu w piśmie naukowym o pedofilii w Kościele

Data:
  • Urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości chciał usunięcia z czasopisma  naukowego artykułu o prewencji wykorzystywania seksualnego w Kościele Katolickim
  • We wrześniu 2020 r. RPO zwrócił się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka o zbadanie sprawy pod kątem naruszenia autonomii czasopism naukowych
  • Jego odpowiedź głosi: Wydawnictwa i redakcje czasopism naukowych są podmiotami niezależnymi od ministra. Samodzielnie kwalifikują do druku artykuły naukowe. Są to wyłączne kompetencje tych ciał, a MNiSzW nie ingeruje w proces wydawniczy

Na podstawie stanowiska Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk Rzecznik Praw Obywatelskich dowiedział się o żądaniu urzędnika MS, aby z kwartalnika „Dziecko Krzywdzone. Teoria-Badania-Praktyka” usunięto artykuł o prewencji wykorzystywania seksualnego w Kościele Katolickim. Żądanie było skierowane do wydawcy czasopisma - Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”.

Wprawdzie potem żądanie to wycofano, ale próbę ocenzurowania artykułu naukowego w tak newralgicznym temacie RPO ocenia negatywnie. Naruszała ona bowiem standardy konstytucyjne i międzynarodowe. Art. 73 Konstytucji gwarantuje wolność badań naukowych i publikacji ich wyników.

- Próba ocenzurowania artykułu naukowego w tak newralgicznym temacie musi zostać wyraźnie oceniona negatywnie jako naruszająca standardy konstytucyjne i międzynarodowe. Podjęte powinny zostać odpowiednie działania, aby podobna sytuacja nie powtórzyła się – pisał 4 września 2020 r. RPO do ministra. 

Odpowiedź Wojciecha Murdzka

Wydawnictwa i redakcje czasopism naukowych są podmiotami niezależnymi od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Samodzielnie ustalają strategię wydawniczą oraz kształtują zasady i tryb recenzowania publikacji, a także samodzielnie, w drodze wielostopniowej oceny, kwalifikują do druku artykuły naukowe. Są to wyłączne kompetencje tych ciał, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie ingeruje w proces wydawniczy.

VII.713.3.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski