Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Minister Zdrowia o konieczności prawnej regulacji testów genetycznych i biobankowania

Data:

Minister Zdrowia podziela opinię o konieczności prawnej regulacji testów genetycznych i biobankowania, a także podkreślono konieczność kompleksowego zajęcia się tą problematyką. Napisał to 14 czerwca w odpowiedzi na wystąpienie RPO z 23 marca.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się wtedy do Ministra Zdrowia z prośbą o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do uregulowania zagadnień związanych z przeprowadzaniem testów genetycznych i biobankowaniem. Mimo że

Rzecznik wielokrotnie zwracał uwagę na zagrożenia płynące z braku regulacji w tym zakresie dla tak podstawowych praw i wolności jak życie, zdrowie, wolność, czy prywatność jednostki, problematyka ta nie została dotychczas uregulowana ustawowo.

W odpowiedzi z dnia 14 czerwca Ministerstwo wyraziło także chęć kontynuowania prac nad ustawą zapoczątkowanych przez Zespół do Spraw Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania. W ocenie Ministerstwa Zdrowia w skład zespołu, oprócz przedstawicieli tego resortu, wchodzić powinni także przedstawiciele  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obecny plan pracy przewiduje powołanie przy Ministrze Zdrowia zespołu, którego zadaniem będzie dokonanie analizy zakresu przedmiotowego i podmiotowego projektowanej ustawy.

Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze RPO:

Zapowiedź Ministra Zdrowia kontynuowania prac nad ustawą zapoczątkowanych przez Zespół do Spraw Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania należy przyjąć z satysfakcją, ale i oczekiwaniem osiągnięcia finalnego celu w postaci wypracowania przepisów, które chronić będą prawa człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich deklaruje gotowość współpracy, wyznaczoną jego ustawowymi i konstytucyjnymi kompetencjami. Warto przypomnieć, że ostatnio, w dniu 10 czerwca, w Biurze RPO odbyła się konferencja „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka”, zorganizowana przez Rzecznika we współpracy z Komitetem Bioetyki PAN. Omówione na niej problemy i ustalenia, w gronie naukowców, praktyków oraz przedstawicieli resortów rządowych, stanowią znakomity materiał do wykorzystania w pracach legislacyjnych.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski