Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Minister Środowiska odpowiada Rzecznikowi, co robi w sprawie zanieczyszczenia powietrza

Data:

W piśmie z 29 lipca 2016 r. Minister Środowiska zgodził się z diagnozą Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawioną w wystąpieniu generalnym z 24 marca 2016 r. w sprawie konieczności podjęcia dodatkowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Minister przedstawił jednocześnie obecnie podejmowane i planowane działania, które mają doprowadzić do likwidacji problemu zanieczyszczenia powietrza, z którym zmaga się coraz większa liczba mieszkańców naszego kraju.
Wśród działań legislacyjnych Minister wskazał na prowadzone przez Ministerstwo Energii prace dotyczące określenia wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Poinformował także o uwzględnieniu w liście programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2016 r. wspierania finansowego inwestycji w zakresie energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych, zmniejszenia zużycia energii w budownictwie oraz efektywnych systemów chłodniczych i ciepłowniczych.

Nadzorowany przez Ministra Środowiska Fundusz podjął także prace zmierzające do opracowania nowego, skuteczniejszego niż dotychczas (tzw. Program "KAWKA") instrumentu wsparcia osób wymieniających stare urządzenia grzewcze na urządzenia niskoemisyjne.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk