Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Minister Antoni Macierewicz zgadza się z RPO w sprawie ochrony praw kobiet-żołnierzy

Data:
Tagi: Prawa kobiet

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na sytuację kobiet-żołnierzy, którym zawodowy kontrakt wygasa, kiedy są w ciąży. Do Rzecznika zwróciła się bowiem kobieta zwolniona z zawodowej służby wojskowej w czwartym miesiącu ciąży.

Kobieta -żołnierz służby kontraktowej może zostać zwolniona ze służby do 6 tygodni przed urodzeniem dziecka, jeśli upływa czasu określony w kontrakcie. Przepisy ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych przewidują ochronę przed zwolnieniem w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego. Nie chronią jednak przed zwolnieniem żołnierzy – kobiet w ciąży. Pragmatyki pozostałych służb mundurowych taką ochronę zapewniają, a więc żołnierki traktowane są w sposób dyskryminujący.

Rzecznik przypomniał, że z Konstytucji wynika szczególna rola organów władzy publicznej we wspieraniu macierzyństwa. Również przepisy unijne gwarantują określony standard ochrony zatrudnienia kobiet w ciąży. Wydaje się więc, że polskie przepisy nadal tego standardu nie spełniają.

Minister Obrony Narodowej zgodził się z tym stanowiskiem.

„Mając powyższe na uwadze, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony żołnie w ciąży będącej w służbie kontraktowej, niezbędne jest wypracowanie dodatkowych rozwiązań” – pisze minister Antoni Macierewicz.  – „W związku z tym, art. 111a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojsko zawodowych powinien otrzymać następujące brzmienie:

Art. 111 a. Zwolnienie żołnierza zawodowego, na podstawie art. 111 pkt 8

  1. w okresie ciąży, jeżeli zwolnienie ze służby miałoby nastąpić po upływie trzeciego miesiąca ciąży, następuje w dniu porodu;
  2. przebywającego na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim lub urlopie rodzicielskim, następuje dniem po zakończeniu tego urlopu”.

Minister informuje Rzecznika, że taka zmiana zostanie zaproponowana przy najbliższej nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk