MF odpowiada RPO ws zwrotu VAT

Data:
  • Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac nad generalnym skróceniem maksymalnych terminów zwrotu VAT.
  • Z powodu epidemii wydano jednak zalecenia organom podatkowym,  aby skracały czas zwrotu VAT do minimum

Wiceminister finansów Jan Sarnowski odpowiedział RPO na pytanie zadanie w imieniu przedsiębiorców w sprawie VAT. Napisał, że generalne skrócenie terminów ustawowych zwrotu VAT, mogłoby generować ryzyko nadużyć w podatku VAT. Pozbawiłoby bowiem naczelników urzędów skarbowych, w uzasadnionych przypadkach, niezbędnego czasu na weryfikację rozliczenia podatnika.

- W tym miejscu należy podkreślić, że ryzyko istnieje nie tylko po stronie budżetu państwa, ale również po stronie uczciwych przedsiębiorców, którym trudno jest konkurować z podmiotami, które stosują niedozwolone praktyki w celu uzyskania nieuprawnionej korzyści podatkowej – pisze min. Sarnowski.

Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac zmierzających do generalnego skrócenia maksymalnych terminów zwrotu VAT. Mając na uwadze trudną sytuację podatników wynikającą ze stanu epidemicznego wydano jednak zalecenia organom podatkowym aby, dokładały starań w celu skrócenia i dokonywały zwrotów na rachunki podatników niezwłocznie po uznaniu ich za zasadne. czasu rozpatrzenia zwrotu VAT do absolutnego minimum.

V.511.164.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-05-20 16:05:44
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-05-25 09:31:46
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk