Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Przyspieszyć zwrot VAT – RPO do Ministra Finansów

Data:
  • Uproszczenie i przyspieszenie procedury zwrotu VAT pomogłoby wielu przedsiębiorcom
  • RPO zwraca uwagę na ten problem, bo rząd zapowiedział, iż będzie wychwytywał problemy i wprowadzał ich rozwiązania do „tarczy antykryzysowej”.

Podstawowym terminem zwrotu podatku VAT jest 60 dni, ale okres ten bywa wielokrotnie przedłużany przez organy podatkowe. Zdarza się, że przedsiębiorcy czekają na zwrot podatku kilka lat, bo organy podatkowe przedłużają postępowania kontrolne. Świadczą o tym skargi przedsiębiorców wpływające do Biura RPO.

Teraz wielu przedsiębiorców zdecydowało się na złożenie wniosku o przyspieszenie zwrotu podatku VAT – stosownie do art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106). Możliwość taka obwarowana jednak została licznymi trudnymi do spełnienia warunkami, a urzędy skarbowe, pracujące w trybie rotacyjnym i zdalnym, są prawdopodobnie zawalone wnioskami do rozpatrzenia.

W ocenie RPO uproszczenie procedury zwrotu podatku VAT, poprzez m.in. skrócenie jego terminu, byłoby rozwiązaniem wysoce pożądanym. Stanowiłoby to również ułatwienie dla pracy urzędów skarbowych borykających się z dużą liczbą wniosków składanych przez przedsiębiorców w ramach „tarczy antykryzysowej”.

Dlatego organizacje zrzeszające przedsiębiorców apelują o przyspieszenie zwrotu podatku VAT, z uwagi na trudną sytuację, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy w dobie pandemii. Również władze samorządowe są zaniepokojone sytuacją lokalnych przedsiębiorców, czego przykładem jest apel Prezydenta Katowic do Premiera o skrócenie terminu zwrotu wykazanej w deklaracji nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym do 14 dni. RPO przyłącza się do tych apeli.

V.511.164.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-04-08 10:28:16
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-05-25 09:31:46
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk