Biuletyn Informacji Publicznej RPO

MEN odpowiada RPO w sprawie konsekwencji zmian w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Data:
Podczas wysłuchania publicznego w grudniu 2015 r. obywatele zwrócili uwagę na ważne dla nich problemy wynikające ze zmian w ustawie o systemie oświaty (tzw. cofnięcie reformy sześciolatków), m.in. na prawdopodobne kłopoty w dostępie dla najmłodszych dzieci do edukacji przedszkolnej. Minister edukacji narodowej odpowiedziała na wystąpienie Rzecznika.
 
Podczas obywatelskiego wysłuchania publicznego, instytucje i organizacje zajmujące się kwestiami oświaty zwróciły uwagę na problemy wynikające ze zmian w ustawie o systemie oświaty:
  • dostęp dla najmłodszych dzieci do edukacji przedszkolnej (skoro sześciolatki wrócą do przedszkoli, zabraknie w nich miejsca dla 3- i 4-latków),
  • konieczność dostosowania podstawy programowej do potrzeb dzieci sześcioletnich odbywających roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci siedmioletnich rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych (podstawa programowa dla klasy I dostosowana jest dziś do potrzeb rozwojowych dzieci sześcioletnich),
  • konieczność wyrównania szans edukacyjnych w szczególności w rodzinach defaworyzowanych, o niskich kompetencjach wychowawczych oraz niskim statusie społeczno-ekonomicznym (w tych rodzinach ludzie nie myślą często, że edukacja i kontakty z innymi dziećmi zwiększają szanse dziecka na rozwój i sukces w życiu, więc dzieci te - w przeciwieństwie do dzieci z rodzin o dużym kapitale kulturowym - nie skorzystają z możliwości wcześniejszego rozpoczęcia edukacji)
  • stabilność zatrudnienia nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego (nauczyciele, zwłaszcza ci, którzy w tym roku pracują z trzecioklasistami, w przyszłym roku szkolnym mogą nie mieć zajęcia, bo w klasach I nie będzie dzieci).

Minister edukacji narodowej udzieliła odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika. Podkreśliła, że to gminy mają istotną rolę w organizacji wychowania przedszkolnego, oraz wskazała na zmiany w ustawie o systemie oświaty, jakie będą miały miejsce od 1 września 2016 r.

Jej zdaniem z uwagi na zbliżoną liczbę dzieci w danym roczniku, zmiany w systemie oświaty nie spowodują likwidacji stanowisk nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, gdyż mają oni przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej.
 
Zadeklarowała również, że wszelkie projektowane zmiany w systemie edukacji będą poprzedzone analizą sytuacji oraz szerokimi konsultacjami społecznymi. 14 marca rozpoczyna się Ogólnopolska Debata Oświatowa „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”, której podsumowanie odbędzie się w dniu 27 czerwca w Toruniu.
 
Rzecznik Praw Obywatelskich będzie dalej z uwagą śledził przebieg zmian w zakresie organizowania systemu edukacji oraz procesu nauczania, wychowania i opieki w szkołach i placówkach przez organy państwa i jednostki samorządu terytorialnego, które wykonują w tym zakresie swoje obowiązki ustawowe.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP