Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do jesieni 2017 Warszawa będzie gotowa do zapewnienia opieki przedszkolnej wszystkim dzieciom – zapewnia wiceprezydent Warszawy

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do Prezydent m. st. Warszawy w sprawie wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych, a także sposobu zapewnienia miejsc w przedszkolach dzieciom od trzeciego roku życia (ten przepis wejdzie w życie 1 września 2017 r.)

W odpowiedzi wiceprezydent m. st. Warszawy Włodzimierz Paszyński napisał, że w Warszawie jest więcej placówek niepublicznych niż publicznych, a liczba dzieci wzrosła w nich w latach 2009-2015 o 45 %. Wydatki miasta na dotacje dla przedszkoli niepublicznych wzrosły z 85 mln zł do 158 mln zł, to jest aż o 85 %. Stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych określone są na poziomie wyższym niż ustawowe minimum wynikające z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.

Wiceprezydent poinformował, że do jesieni 2017 r. Warszawa będzie gotowa do zapewnienia opieki przedszkolnej wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 6 lat.

Powstanie 4000 nowych miejsc w przedszkolach.

Jednocześnie wiceprezydent napisał, że ze względu na wyższe opłaty przedszkola niepubliczne nie mogą byc alternatywą dla przedszkoli publicznych. Niemniej miasto organizuje konkursy w celu „wykupienia” miejsc w przedszkolach niepublicznych, poprzez udzielenie dotacji identycznej jak w placówkach samorządowych.

Włodzimierz Paszyński podkreślił, że Warszawa stara się tworzyć optymalne warunki dla funkcjonowania podmiotów publicznych i niepublicznych w obszarze edukacji. 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk