Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej

Data:

20 października 2021r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek  spotkał się z pracownikami i podopiecznymi Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej w Ursusie. Spotkanie odbyło się w prowadzonym przez Misję schronisku dla osób bezdomnych (Pensjonat Św. Łazarz). Rzecznik mógł zobaczyć, w jaki sposób funkcjonuje takie schronisko w praktyce, jak zorganizowana jest w nim pomoc dla osób potrzebujących schronienia. Podczas spotkania przedstawione zostały najważniejsze problemy z jakimi borykają się osoby w kryzysie bezdomności oraz wspierające ich organizacje pozarządowe, a które to są najczęściej wynikiem nieskutecznych przepisów albo złej praktyki. Rozmawiano o specyficznych trudnościach, jakie spowodował stan epidemii koronawirusa, komplikując w istotny sposób pomoc zwłaszcza osobom żyjącym w przestrzeni publicznej. Rozważano zasadność uchwalania karty praw osoby bezdomnej przez poszczególne gminy. RPO wysłuchał również bardzo dramatycznych historii, których doświadczyły konkretne osoby w kryzysie bezdomności.

Rzecznik Praw Obywatelskich widzi sens istnienia Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności powołanej przez rzecznika poprzedniej kadencji Adama Bodnara  i kontynuowania jej działalności. Nadal pozostaje bardzo wiele zagadnień, które związane są z tematyką przeciwdziałania bezdomności, a które wymagają np. zmiany przepisów i zagwarantowania osobom doświadczającym tego stanu poszanowania ich praw, określonych w Konstytucji. Komisja Ekspertów będzie płaszczyzną komunikacji różnych grup, podmiotów, instytucji, zajmujących się tą tematyką i źródłem inspiracji dla działań Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa