Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Andrzej Rzepliński

Panelista I Kongresu Praw Obywatelskich

Prof. dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Autor raportu dotyczącego łamania praw człowieka w PRL przedstawionego w 1983 r. na forum Konferencji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Był sekretarzem Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W latach 2007-2016 był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, w tym 2010–2016 – prezesem Trybunału. 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk