Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Osnabrück prezesowi Trybunału Konstytucyjnego

Data:

Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu w Osnabrück przyznała tytuł doktora honoris causa prezesowi Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzejowi Rzeplińskiemu. W uzasadnieniu rada podała m.in. wkład prof. Rzeplińskiego w obronę państwa prawa, jako elementu niezbywalnej tożsamości europejskiej, a także jego dorobek naukowy.

W uroczystości nadania tego tytułu wziął udział zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk i dyrektor zespołu ds. wykonywania kar w Biurze RPO Ewa Dawidziuk. Laudację wygłosił przewodniczący sądu konstytucyjnego Dolnej Saksonii prof. Jörn Ipsen.

Prof. Andrzej Rzepliński urodził się w 1949 r. Jest polskim prawnikiem, profesorem nauk prawnych, nauczycielem akademickim i profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 roku został sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a od 2010 r. sprawuję funkcję prezesa sądu.

2 października 2009 roku tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Osnabrück otrzymała prof. Irena Lipowicz – rzecznik praw obywatelskich VI kadencji. 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik