Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nagrania debat

Data:

Zamieszczamy tu sukcesywnie nagrania z paneli (wideo - z paneli plenarnych i audio - z paneli tematycznych). 

 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP

Zobacz także