Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Piekarnia w Poznaniu nie dla wszystkich. RPO: możliwa dyskryminacja w dostępie do usług

Data:
  • Członkowie personelu medycznego, osoby spoza Poznania oraz ci, którzy byli za granicą w ostatnich 3 miesiącach, nie są obsługiwani przez piekarnię w Poznaniu 
  • Według RPO to potencjalna dyskryminacja w dostępie do usług konkretnych osób i całych grup społecznych
  • Może ona wpłynąć na możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych osób

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej ws. odmowy obsługiwania w miejscowej piekarni personelu medycznego, osób spoza Poznania oraz osób, które przebywały za granicą w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Jest to kolejny już punkt handlowy odmawiający obsługi pracowników służby zdrowia, o którym poinformowano Rzecznika. Sytuacja ta budzi zaniepokojenie w związku z brakiem podstaw prawnych do opisanego działania i potencjalną dyskryminacją w dostępie do usług konkretnych osób i całych grup społecznych. Może to także znacząco wpłynąć na możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych osób i ich rodzin.

Jak wynika ze skargi, sprawę zgłoszono policji w związku z naruszeniem art. 135 Kodeksu wykroczeń. Przewiduje on karę grzywny dla tego, kto zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia jego sprzedaży.

Rzecznik zwrócił się do Komendanta Miejskiego Policji o informacje w sprawie.

VII.565.187.2020

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski