Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Studenci pielęgniarstwa bez możliwości uzyskania dyplomu. Interwencja RPO.

Data:
  • Epidemia koronawirusa uniemożliwiła studentom pielęgniarstwa zdanie egzaminu dyplomowego
  • Oddala to możliwość podjęcia przez nich pracy - mimo rosnącego zapotrzebowania na ich usługi
  • RPO interweniuje w Ministerstwie Zdrowia

Wprowadzenie stanu epidemicznego i częściowe zawieszenie uczelni uniemożliwiło studentom podejście do egzaminu dyplomowego i uzyskanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarza.

Zwrócili się oni do Ministerstwa Zdrowia o rozważenie innego sposobu zakończenia przez nich studiów. Chodzi o to, by mogli rozpocząć pracę i nieść pomoc pacjentom w  trudnym czasie pandemii.

Rzecznik przyłącza się do apelu studentów. Absolwenci pielęgniarstwa mogą stanowić niezwykle cenne obecnie wsparcie dla personelu medycznego

RPO zwrócił się do dyrektorki Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia o ustosunkowanie się do problemu.

V.7014.13.2020

Załączniki:

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski