Koronawirus a spis rolny - pytania na infolinię RPO 800-676-676

Data:

Czy sytuacja epidemiologiczna pozwala, aby rachmistrzowie podczas trwającego spisu rolnego mogli przeprowadzać wywiad bezpośrednio, w gospodarstwie rolnym?

GUS informuje, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października 2020 r. rachmistrze spisowi przeprowadzają powszechny spis rolny w formie wywiadów bezpośrednich. GUS zapewnia, że wywiady są realizowane z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną obawia się bezpośredniego kontaktu, rachmistrz spisowy poinformuje go o możliwości udzielenia obowiązkowych informacji przez telefon. Wywiad będzie prowadzony przez telefon także wtedy, gdy użytkownik gospodarstwa rolnego objęty jest kwarantanną lub izolacją domową. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym.

Powszechny Spis Rolny jest badaniem pozwalającym na pozyskanie danych na temat polskiego rolnictwa, który przeprowadzany jest w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Spis ten obejmuje zasięgiem cały kraj, spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwcaprowadziły działalność rolniczą.

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje ustawa z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz.1728). Jeżeli użytkownik gospodarstwa rolnego nie zdecydował się na samospis internetowy, o którym mówi  art. 8a dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniającej niniejszą ustawę o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. z dniem 29 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020 poz.1486), to zgodnie z dodanym w niej art. 8c nie wyłącza to możliwości zebrania danych przez rachmistrza spisowego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

Szczegółowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. można uzyskać na infolinii GUS - tel. 22 279 99 99 oraz na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/informacja-o-realizowaniu-wywiadow-bezposrednich-przez-rachmistrzow

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji: 2020-11-09 09:39:57
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk