Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. RPO za wsparciem państwa dla zakładów pracy chronionej

Data:
  • Zakłady pracy chronionej wymagają systemowego wsparcia w związku z epidemią koronawirusa  - Rzecznik Praw Obywatelskich popiera taki apel do władz
  • Do Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej wystąpiła w tej sprawie Ogólnopolska Baza  Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z Przemyśla 

W apelu pracodawcy osób niepełnosprawnych - w szczególności zakłady pracy chronionej, których obecnie w Polsce zostało już tylko ok. 800 - proszą o wprowadzenie w przygotowywanej przez rząd ustawie na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa gospodarki w czasie epidemii, również rozwiązań, które ułatwiąutrzymanie zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami i ich dalsze funkcjonowanie.

Już od 1 stycznia 2020 r., po podwyższeniu płacy minimalnej, proszono o nowelizację ustawy o rehabilitacji i zwiększenie dla pracowników z niepełnosprawnościami  miesięcznego dofinansowania do ich wynagrodzeń. Kwoty miesięcznego dofinansowania, uzyskiwane z PFRON, pracodawcy przeznaczają na ich rehabilitację zawodową - a te są zamrożone od 6 lat.

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do minister Marleny Maląg podziela potrzebę wprowadzenia rozwiązań osłonowych wspierających miejsca pracy osób z niepełnosprawnościami. Szczególnie bowiem ten sektor gospodarki wymaga wsparcia w trudnym okresie.

III.7074.5.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-03-20 14:47:58
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2020-04-20 15:22:37
Operator: Łukasz Starzewski