Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Niepełnoletni studenci z Ukrainy a zakaz poruszania się

Data:
  • Niepełnoletni studenci z Ukrainy nie mogą przemieszczać się nawet dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb 
  • Policja powinna brać ich sytuację pod uwagę - pisze RPO do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
  • A problem może też dotyczyć innych niepełnoletnich, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziców czy innych osób 

Od 1 do 11 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się osoby poniżej 18. roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

Przebywający w woj. lubelskim studenci z Ukrainy w tym wieku nie mają zatem możliwości przemieszczania się, nawet w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Takich osób jest 48. Największą grupą są studenci Politechniki Lubelskiej.

Prezydent miasta zwrócił Komendantowi Wojewódzkiemu Policji uwagę na ich szczególną sytuację. Powinna ona zostać uwzględniona przy wykonywaniu obowiązków przez funkcjonariuszy. O sprawie został również poinformowany Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie.

Sprawa ma istotne znaczenie z punktu widzenia poszanowania podstawowych praw i wolności. RPO w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów zwracał już uwagę na wątpliwości natury konstytucyjnej, jakie budzi ten przepis rozporządzenia z 31 marca.

Dlatego zwrócił się do KWP w Lublinie o informacje o podjętych działaniach.

RPO wystąpił też do Komendanta Głównego Policji o wskazanie, czy podobne problemy pojawiły się w działalności policji w ostatnim czasie.

VII.565.12.2020

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski