Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. MZ potwierdza zawieszenie porodów rodzinnych na czas epidemii

Data:
  • Czasowe zawieszenie porodów rodzinnych jest  w pełni uzasadnione, w ocenie Konsultantów Krajowych z położnictwa i ginekologii oraz perinatologii
  • Tak resort zdrowia odpowiedział RPO, który zwracał uwagę na ten problem
  • Fundacja Rodzić po Ludzku wnosiła o zmianę rekomendacji, przy zachowaniu odpowiedniego bezpieczeństwa personelu i rodzącej pary

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły informacje Fundacji Rodzić po Ludzku. Według niej z biologicznego punktu widzenia wspólnotowość pary przejawia się wysokim prawdopodobieństwem takiego samego statusu zdrowotnego. Analiza zachorowań na COVID-19 świadczy, że partnerzy są jednymi z pierwszych osób, na które następuje transmisja koronawirusa i zwykle reprezentują podobne stadium infekcji/choroby.

Dlatego - po przeprowadzeniu ankiety epidemiologicznej, z wykluczeniem objawów i czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 u pary zgłaszającej się do porodu - uznano, że w tej sytuacji poród rodzinny nie będzie stanowił większego zagrożenia niż bez partnera.

Światowa Organizacja Zdrowia i międzynarodowe towarzystwa naukowe na świecie nie polecają wprowadzenia zakazów porodów z osobą bliską.

Fundacja  zwróciła się do MZ o rozważenie zmiany rekomendacji zabraniającej porodów rodzinnych na taką, która da możliwość szpitalom na ich bezpieczne przeprowadzanie, przy zachowaniu odpowiedniego bezpieczeństwa personelu i rodzącej pary.

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił wiceminister  Józefę Szczurek- Żelazko o ustosunkowanie się do całej sprawy.

Odpowiedziała ona: Stanowiska Konsultantów Krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii były w tym zakresie zgodne i utrzymanie czasowego zawieszenia porodów z osobą bliską w ich ocenie pozostaje w pełni uzasadnione. Analizując obecną sytuację epidemiologiczną, minimalizowanie liczby osób przebywających w salach porodowych wraz z rodzącą podyktowane jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego wszystkim pacjentkom, ciężarnym i rodzącym hospitalizowanym w szpitalach położniczych.

V.7010.45.2020

 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk