Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jakim prawem szpital zakazuje odwiedzania mnie w szpitalu? – pytanie na infolinię 800-676-676

Data:

Pan, który trafił do szpitala, chce poznać podstawę prawną, na podstawie której dyrektor szpitala może zakazać prawa do odwiedzin z uwagi na stan epidemii.

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów (§ 5).

Na tej podstawie – w związku z epidemią - dyrektorzy szpitali podejmują decyzję o ograniczeniu lub całkowitym zakazie odwiedzin.

Przywołując stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w tej sprawie, decyzję o zakresie ograniczeń w realizacji prawa pacjenta (w przedstawionym przypadku prawa do odwiedzin) zawsze podejmuje kierownik placówki medycznej, mając na względzie możliwości organizacyjne, w szczególności dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i środków ochrony ograniczających ryzyko transmisji zakażenia.

Warto podkreślić, że nie ma jednolitych wytycznych, które obowiązywałyby na poziomie krajowym, a podmioty lecznicze stosują różnorodną praktykę. Każda sytuacja jest inna i należy ją rozpatrywać indywidualnie. W wielu szpitalach, w wyjątkowych sytuacjach, które uzasadniają konieczność spotkania pacjenta z bliską osobą, kierownicy szpitali wydają zgodę na krótkie odwiedziny, po wcześniejszym uzgodnieniu i przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

W przypadku sytuacji budzących wątpliwości w przedmiocie praw pacjenta warto skonsultować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta, za pośrednictwem infolinii, pod nr. tel.  800 190 590 lub z pełnomocnikiem Rzecznika Praw Pacjenta na terenie szpitala.

https://www.gov.pl/web/rpp/infolinia-rzecznika-praw-pacjenta-czynna-rowniez-w-soboty

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk