Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Materiały TVP o systemie ochrony zdrowia budzą zaniepokojenie

Data:
  • Naczelna Izba Aptekarska kwestionuje rzetelność materiału TVP pt. „Apteki żerują na klientach podczas epidemii koronawirusa”
  • W jej ocenie zawiera on wiele nieprawdziwych i nieuprawnionych stwierdzeń wobec farmaceutów
  • Rzecznik prosi Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o zajęcie się sprawą

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła kolejna skarga grupy obywateli na "Wiadomości” TVP.

Fundacja Watch Health Care wskazuje, że jakość materiałów publikowanych przez nadawcę publicznego dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce budzi poważne zaniepokojenie. Fundacja podkreśla brak bezstronności, niezależności oraz pluralizmu w programach informacyjnych nadawcy publicznego oraz niewypełnianie misji publicznej.

Szczególnie pogłębionej analizy wymaga materiał wyemitowany w magazynie Alarm!: „Apteki żerują na klientach podczas epidemii koronawirusa”, który ukazał się 7 kwietnia 2020 r. na antenie TVP. Jak informuje Naczelna Izba Aptekarska, zawiera on szereg nieprawdziwych i nieuprawnionych stwierdzeń pod adresem farmaceutów.

Adam Bodnar zwrócił się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - która stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji - o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

VII.564.61.2020

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski