Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Do izb wytrzeźwień nie trafiły osoby zarażone

Data:
 • Tylko w 3 izbach wytrzeźwień przebywały osoby z podejrzeniem koronawirusa, wyniki ich testów okazały się jednak negatywne
 • W izbach wytrzeźwień wprowadzono procedury mające zminimalizować ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa

Marzena Danielewicz prezeska Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce odpowiedziała na wystąpienie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w sprawie sytuacji izb wytrzeźwień. W zawiązku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, KMPT pytał o działania podjęte w ramach epidemii koronawirusa.

Izby wytrzeźwień to jedne z tych placówek, które na co dzień wizytuje KMPT. Sprawdza wówczas czy w placówkach, gdzie osoby mogą przebywać wbrew swojej woli, nie dochodzi do okrutnego, poniżającego traktowania lub tortur.

W odpowiedzi Marzena Danielewicz wskazała, że wśród osób doprowadzonych i przebywających w izbach wytrzeźwień, lub placówkach posiadających działy opieki nad osobami nietrzeźwymi stwierdzono trzy przypadki osób doprowadzonych z podejrzeniem koronawirusa:

 • w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,
 • w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • w Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach.

Pierwszy przypadek z Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej miał miejsce 12 marca 2020 r. Policja poinformowała pracowników ośrodka, że w godzinach porannych przebywała w placówce osoba z podejrzeniem koronawirusa. Po tej informacji Dyrektor OPPA wydał polecenie zablokowania dalszych przyjęć osób do wytrzeźwienia. Został też poinformowany Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej, który zalecił dokładną dezynfekcję pomieszczeń, gdzie przebywała osoba z podejrzeniem koronawirusa. Ponadto wszyscy pracownicy pozostali pod nadzorem epidemiologicznym do momentu otrzymania wyniku testu. 13 marca 2020 r. Prezydent Bielska-Białej wydał zarządzenie w sprawie zawieszenia działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym do odwołania. Dzień później dyrektor ośrodka otrzymał informację z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Bielsku - Białej o ujemnym wyniku testu na obecność COVID-19 u osoby doprowadzonej do OPPA. Działalność ośrodka została wznowiona 23 marca br.

Natomiast 22 marca 2020 r. lekarz dyżurujący w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas przeprowadzonego wywiadu z osobą opuszczającą placówkę dowiedział się, że mężczyzna wrócił z zagranicy. Przebywał na terenie Niemiec. Miał także część objawów, które mogły świadczyć o COVID-19 (wysoka gorączka, duszności i kaszel). Od razu poinformowano Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Słupsku. W celu wykluczenia u mężczyzny koronawirusa zdecydowano o przewiezieniu go na oddział zakaźny do Gdyni celem dalszej konsultacji oraz ewentualnego pobrania wymazów. Po czterech dniach, personel placówki oraz pozostałe osoby doprowadzone do wytrzeźwienia, będące w kontakcie z pacjentem „0” zostały zwolnione z kwarantanny domowej ze względu na wynik negatywny oraz wznowiono działalność Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W trzecim przypadku, w trakcie pobytu osoby w Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach wystąpiły objawy - gorączka oraz kaszel. Z przeprowadzonego wywiadu lekarz dyżurny otrzymał informację, iż osoba doprowadzona do gliwickiej izby wytrzeźwień dzień wcześniej wróciła z Niemiec. Poinformowano stację sanitarno-epidemiologiczną, która zleciła przetransportowanie pacjenta odpowiednią karetką pogotowia do szpitala celem dalszej konsultacji oraz pobrania wymazów. W godzinach rannych pracownicy izby zostali poinformowani o negatywnym wyniku badanej osoby. Ponadto przeprowadzono szczegółową dezynfekcję pomieszczeń budynku.

Oprócz wskazanych przypadków, kontakt z inną osobą, wobec której zachodziło podejrzenie zakażenia koronawirusem wystąpił u czterech pracowników Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie. Wszyscy pracownicy zostali objęci kwarantanną i zostali poddani testom na obecność wirusa. Wyniki były ujemne. W pozostałych izbach wytrzeźwień nie było konieczności poddawania kwarantannie personelu.

Dyrektorzy wszystkich izb wytrzeźwień, ośrodków i placówek w Polsce wprowadzili procedury w zakresie postępowania i przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem. Wskazano w nich m.in., że:

 • każdej osobie doprowadzonej do wytrzeźwienia badana jest temperatura ciała za pomocą termometru bezdotykowego;
 • niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu czy osoba doprowadzoną do wytrzeźwienia miała bliski kontakt z osobą zakażoną w okresie ostatnich 14 dni, czy przebywała za granicą; informacje należy odnotować w karcie ewidencyjnej;
 • procedura przyjęcia i wypisu osób doprowadzonych do wytrzeźwienia odbywa się pojedynczo;
 • osoby doprowadzone do wytrzeźwienia umieszczane są po jednej osobie w przypadku małej sali, lub po dwie osoby na większej sali z zachowaniem odległości;
 • konieczne jest używanie środków ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczki, fartuchy jednorazowe, kombinezony, przyłbice);
 • przeprowadzane powinno być regularne sprzątanie, ozonowanie i dezynfekcja pomieszczeń;
 • wydzielenie osobnego pomieszczenia dla osób z podejrzeniem zakażenia do czasu przyjazdu odpowiednich służb.

We wszystkich izbach wytrzeźwień, ośrodkach i placówkach zatrudniony personel posiada środki ochrony indywidualnej, tj. maseczki, gogle, przyłbice, fartuchy jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, kombinezony, płyny i żele do dezynfekcji rąk, mydła dezynfekujące do mycia rąk, płyny dezynfekcyjne do mycia powierzchni.

Prezeska stowarzyszenia zaznaczyła ponadto, że załoga Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z początkiem marca została przeszkolona przez pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz przez pracowników Wydziału Interwencji Kryzysowej Urzędu Miasta w Słupsku w zakresie rozpoznania symptomów koronawirusa jak i postępowania w przypadku zarażenia.

Od 23 marca 2020 r. odmowę przyjęcia 11 osób z powodu pojawienia się symptomów koronawirusa odnotowano w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowych w Bielsku Białej. Osoby te po szczegółowym badaniu lekarskim zostały odebrane z terenu ośrodka przez bielskie pogotowie ratunkowe.

Jak podkreśliła Marzena Danielewicz, w pozostałych izbach wytrzeźwień, ośrodkach i placówkach nie doprowadzono osób z podejrzeniem C0VID-I9. Każda osoba doprowadzona do wytrzeźwienia zostaje poddana badaniu temperatury ciała. Dodatkowo każdy patrol doprowadzający osobę do wytrzeźwienia jest zobowiązany do sprawdzenia czy nie przebywa na kwarantannie.

KMP.071.4.2020

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także