Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Europejski Trybunał Praw Człowieka podejmuje środki wyjątkowe w związku z COVID-19

Data:

Europejski Trybunał Praw Człowieka podejmuje szereg środków wyjątkowych w odpowiedzi na bezprecedensowy globalny kryzys zdrowotny, biorąc pod uwagę ostatnie decyzje władz francuskich i Rady Europy.

Kluczowe działania Trybunału zostają zasadniczo utrzymane, a zwłaszcza rozpatrywanie spraw priorytetowych. W tym celu, by zapewnić ciągłość zadań Trybunału, wprowadzona została telepraca jako zasada ogólna.

Przyjęto procedury badania pilnych wniosków o zastosowanie środków tymczasowych na podstawie Reguły 39 Regulaminu Trybunału. Reguła ta ma zastosowanie tylko wtedy, gdy istnieje bezpośrednie ryzyko nieodwracalnej szkody.

Pomieszczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie są już dostępne dla publiczności, a rozprawy zaplanowane na marzec i kwiecień są odwołane w oczekiwaniu na dalsze decyzje.

Sześciomiesięczny termin składania skarg na podstawie art. 35 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zostaje wyjątkowo zawieszony na okres jednego miesiąca, licząc od poniedziałku 16 marca 2020 r.

Wszystkie wyznaczone terminy w toczących się postępowaniach zostają zawieszone na jeden miesiąc, ze skutkiem od poniedziałku 16 marca 2020 r.

Niniejsze nowe ustalenia robocze będą stale weryfikowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarnej i podejmowane będą wszelkie starania, aby zapewnić funkcjonowanie Trybunału przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad określonych przez jego państwo gospodarza.

* Niniejszy komunikat został sporządzony przez Kancelarię Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nie wiąże Trybunału ani Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powyższe nieoficjalne tłumaczenie komunikatu Trybunału zostało przygotowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Komunikat w języku angielskim i francuskim jest dostępny na następującej stronie internetowej Trybunału http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6666795-8866184

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-04-22 09:12:17
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-04-22 09:13:01
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk