Biuletyn Informacji Publicznej RPO

I Kongres Psychologiczno-Pedagogiczny MOW/MOS z udziałem przedstawicielek BRPO

Data:
,

Monitorowanie wydarzeń nadzwyczajnych oraz opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych były tematami wystąpień przedstawicielek Biura RPO podczas I Kongresu Psychologiczno-Pedagogicznego MOW/MOS. Wydarzenie odbyło się w dniach 9-10 maja 2022 r. w Biebrzańskim Centrum Konferencyjnym „Bartlowizna” w Goniądzu.

Od 12 lat Kongresy organizowane są dla kadry zarządzającej młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii. W tym roku spotkanie przeznaczone było dla psychologów, pedagogów oraz terapeutów pracujących w wymienionych placówkach. Głównym temat dyskusji były wydarzenia nadzwyczajne i rola zespołu psychologiczno-pedagogicznego w opracowaniu procedur reagowania, zgłaszania i wsparcia dla pozostałych pracowników ośrodków. Drugi temat poruszany na Kongresie dotyczył problemu autoagresji, zachowań depresyjnych oraz działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do nieletnich przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Katarzyna Kopystyńska z Zespołu ds. Wykonywania Kar wygłosiła referat na temat działań RPO związanych z monitorowaniem wydarzeń nadzwyczajnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. O opiece psychologicznej i psychoterapeutycznej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych mówiła natomiast Aleksandra Osińska z Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur. W swoim wystąpieniu zaprezentowała wnioski z wizytacji prewencyjnych KMPT przeprowadzonych w latach 2020-2022.

Obszar związany z odpowiednią opieką psychologiczną jest każdorazowo badany przez przedstawicieli KMPT podczas monitoringu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. W ramach weryfikacji analizowane są m.in. zagadnienia związane z dostępnością kadry psychologiczno-pedagogicznej dla nieletnich, oddziaływaniami wobec nieletnich umieszczonych w ośrodkach, reakcjami personelu na wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, a także z przygotowaniem merytorycznym oraz możliwościami w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu zatrudnionego w ośrodkach. Biorąc pod uwagę obserwowany w ostatnich latach przez KMPT, wyraźny wzrost liczby kierowanych do ośrodków nieletnich, posiadających różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, Krajowy Mechanizm analizuje także kwestię dostępności pomocy i wsparcia terapeutycznego dla tej grupy wychowanków.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik