Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja pt. "Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce"

Data:

W Biurze RPO odbyła się konferencja połączona z prezentacją wydanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich publikacji pt. “Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce”. Podczas dwóch paneli dyskusyjnych eksperci dyskutowali na temat praw cudzoziemców z perspektywy pobytowej i rynku pracy.

Monografia powstała w ramach prac Komisji Ekspertów ds. Migrantów przy RPO. Zawiera m.in. omówienie kwestii związanych z przeprowadzoną abolicją, detencją małoletnich oraz dostępem do zatrudnienia i łamaniem praw pracowniczych cudzoziemców.

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zaprasza na konferencję Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce

18 kwietnia 2013 r.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ul. Długa 23/25, Warszawa
Konferencja będzie tłumaczona na język migowy

PROGRAM

10.00 –  11.00 Rejestracja uczestników

11.00 – 11.30 Prawa cudzoziemców w Polsce – perspektywa Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz
PANEL  I
11.30 –13.00 Prawa cudzoziemców w Polsce – perspektywa pobytowa
Moderowanie:
dr Paweł Dąbrowski – Katedra Administracji i Prawa Administracyjnego, Akademia Leona Koźmińskiego, Ośrodek Badań nad Migracjami
Paneliści:
Prof. dr hab. Jacek Jagielski – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Dr Katarzyna Przybysławska – Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
Dr Witold Klaus – Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Instytut Nauk Prawnych PAN
Dyskusja
13.00 – 13.30 Przerwa na lunch
PANEL  II
13.30 – 15.00 Prawa cudzoziemców w Polsce – perspektywa rynku pracy
Moderowanie:
dr Maciej Duszczyk – Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami
Paneliści:
Malika Abdoulvakhabowa – Fundacja „Ocalenie”
Małgorzata Topczewska – Fundacja Rozwoju Oprócz Granic
Jarosław Leśniewski – Departament Legalności Zatrudnienia, PIP
Magdalena Sweklej -  Departament Rynku Pracy, MPiPS
Dyskusja
15.00 – 15.30 Podsumowanie i zakończenie
R.S.V.P.
Dariusz Supeł - tel. (0 22) 55 17 983,
fax:(022) 635 92 02, e-mail: d.supel@brpo.gov.pl

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz

Zobacz także