Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Ekspertów ds. Migrantów

Komisja Ekspertów ds. Migrantów wspiera Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji jego ustawowych zadań, a w szczególności w zakresie:

  1. monitoringu ochrony wolności i praw człowieka i obywatela w procesie stosowania prawa,
  2. przygotowywania analiz, monitoringu i zakazu dyskryminacji ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne i wyznanie.

Ponadto, Komisja  przygotowuje:

  1. wnioski de lege ferenda,
  2. uwagi i rekomendacje dotyczące obowiązujących lub projektowanych zmian aktów prawnych,
  3. propozycje zmian systemowych,
  4. tezy do wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich.

Komisja promuje dobre praktyki oraz wykonuje inne zadania zlecane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inauguracja działalności – 18 maja 2011 r. 

Liczba wyników: 24