Biuletyn Informacji Publicznej RPO

V Międzynarodowa Konferencja Psychotraumatologii „Praca z traumą” z udziałem przedstawiciela Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Data:

26 listopada 2021 r. przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Michał Żłobecki wziął udział w V Międzynarodowej Konferencji Psychotraumatologii „Praca z traumą”.

Zaprezentował międzynarodowe standardy ochrony cudzoziemców przebywających w detencji administracyjnej. Skonfrontowane zostały z przepisami polskiego prawa oraz obserwacjami i wnioskami płynącymi z wizytacji KMPT przeprowadzonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Z uwagi na profil zawodowy słuchaczy, nacisk położony został zwłaszcza na kwestie identyfikacji cudzoziemców z doświadczeniem traumy oraz dostępnej w ośrodkach pomocy psychologicznej.

Michał Żłobecki przytoczył podstawy prawne i zakres działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Polsce, przedstawił także praktyczne kwestie dotyczące wizytacji prowadzonych w miejscach pozbawienia wolności.

Opowiadał także o sytuacji faktycznej i prawnej cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach. Podkreślił, że cudzoziemcy przebywający w detencji administracyjnej nie są przestępcami, dlatego też warunki i reżim panujące w placówkach prowadzonych przez Straż Graniczną nie mogą przypominać sytuacji w zakładach karnych.

W tym kontekście prelegent przytoczył szereg czynników obciążających psychikę osób z doświadczeniem migracji. Mówił też o deprywacji podstawowych potrzeb człowieka, jaką niesie za sobą pobyt w izolacji. 

Co szczególnie istotne, przedstawiciel KMPT oparł swoją prezentację na doświadczeniach pracowników KMPT, zdobytych w trakcie wizytacji prewencyjnych. Przytoczył także obserwacje i wnioski zawarte w raporcie tematycznym „Obcokrajowcy w detencji administracyjnej. Wyniki monitoringu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Nieludzkiego, Poniżającego Traktowania lub Karania BRPO w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce”.

Przedmiotem rozważań była również sytuacja obcokrajowców pozbawionych wolności, w kontekście wizytacji KMPT prowadzonych w strzeżonych ośrodkach  w związku z aktualną sytuacją migracyjną w kraju.

Wydarzenie zorganizowane przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, z możliwością udziału zdalnego.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski